Naast dat bomen en heesters uw tuin meteen ‘body’ geven, zorgen ze er ook voor dat uw tuin druk bezocht wordt door vogels, vlinders en insecten.  Ook zorgen ze voor verkoeling en minder wateroverlast na een natte periode. Het water gaat namelijk direct de grond in en wordt meteen opgenomen door de beplanting. Win, winsituatie dus!